[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[Web Creator] [LMSOFT]
In de gesprekken kunnen de volgende zaken aan de orde komen:

- Wat is de coachingsvraag?   Het kan lastig zijn hier zelf  uit te komen.
   Soms kom je niet verder dan het beschrijven van een  onbestemd of ontevreden gevoel.
- Bewustwording door stil te staan bij jezelf.
- Een plan maken om je doel te bereiken.
- Vertrouwen krijgen en vergroten om de stap tot  verandering of groei te zetten.
Gesprekken
Basic Mind

Coaching en Counseling